Skip to content

Vertrouwenspersoon

in het kort

Het is van belang dat organisaties aandacht aan ongewenste omgangsvormen besteden en dat een melder gezien en gehoord wordt. De vertrouwenspersoon heeft hier een belangrijke rol in. Je kan bij een vertrouwenspersoon terecht voor informatie en advies over hoe te handelen bij ongewenste omgangsvormen en (vermoedens van) integriteitskwesties.

In samenwerking met Gimd wordt een tweedaagse training voor de interne vertrouwenspersoon aangeboden. 

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde in de training:

 • Ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie;

 • Cultuur in de eigen organisatie;

 • Eigen beleid interpretatie en toepassing;

 • Inzicht in positie, rol, taken, verantwoordelijkheden en valkuilen;

 • Bewustwording van eigen normen en waarden;

 • Vaardigheden in gespreksvoering, welke gesprekstechnieken worden door de vertrouwenspersonen gebruikt om het probleem helder te krijgen en goed hulp te kunnen bieden;

 • Inzicht in groepsdynamische aspecten die vooral een rol spelen bij pesten en treiteren;

 • Hoe ga je om met conflicten; mogelijke oplossingsstrategieën;

 • Grenzen aan begeleiding, wanneer en naar wie kan doorverwezen worden;

 • Omgaan met vertrouwelijkheid;

 • Kennisname van verschillende oplsossingstrajecten;

 • Signalerende en adviserende rol richting leidinggevenden/management;

 • Registratie en rapportage;

 • Hoe kan het onderwerp 'ongewenst gedrag' actueel blijven binnen de organisatie en welke bijdrage kan de vertrouwenspersoon leveren;

 • Actuele (ARBO)wetgeving en juridische aspecten.

Voor wie is deze training

Deze training is voor interne vertrouwenspersonen die integriteitsvraagstukken wil behandelen en medewerkers ondersteunen die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen.Duur

Deze training duurt twee dagen, van 9.30 uur tot 17.00 uur.

 

Kosten

De kosten voor deze training zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen en bedragen € 750,- ex. btw per deelnemer of € 7.000,- ex. btw voor een in company training.Datum en locatie

Deze training wordt gegeven op de volgende datum:

 • Datum en locatie volgt binnenkort!

Ervaring van een collega

Vertrouwenspersoon; een luisterend oor bieden, een goed gesprek en adviseren… zoiets toch?

De rol van een vertrouwenspersoon is zoveel meer, meer dan ik misschien wel had verwacht. Deze training geeft een volledig inzicht en kan ik echt 100% aanbevelen!

Robert Stals Sales Manager Groups, Meetings & Events Van der Valk Hotel Utrecht