Overslaan naar content

Vertrouwenspersoon

In het kort

Wil jij een cruciale rol spelen bij het ondersteunen van melders van ongewenste gedragsvormen en (vermoedens van) integriteitskwesties? Onze training belicht de cruciale rol van een vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen. Leer hoe je een veilige haven creëert en praktische adviezen kan bieden.

Wat ga je doen en leren?

In deze training leer je inzicht te creëren in jouw positie, rol, taken en verantwoordelijkheden. Deze tweedaagse training, in samenwerking met Gimd, wordt aangeboden voor de interne vertrouwenspersoon.    Onderwerpen die aan bod komen zijn:  

 • Ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie

 • Cultuur in de eigen organisatie

 • Eigen beleid interpretatie en toepassing

 • Bewustwording van eigen normen en waarden

 • Vaardigheden in gespreksvoering, welke gesprekstechnieken worden door de vertrouwenspersonen gebruikt om het probleem helder te krijgen en goed hulp te kunnen bieden

 • Inzicht in groepsdynamische aspecten die vooral een rol spelen bij pesten en treiteren

 • Hoe ga je om met conflicten; mogelijke oplossingsstrategieën

 • Grenzen aan begeleiding, wanneer en naar wie kan doorverwezen worden

 • Omgaan met vertrouwelijkheid

 • Kennisname van verschillende oplossingstrajecten

 • Signalerende en adviserende rol richting leidinggevenden/management

 • Registratie en rapportage

 • Hoe kan het onderwerp 'ongewenst gedrag' actueel blijven binnen de organisatie en welke bijdrage kan de vertrouwenspersoon leveren

 • Actuele (ARBO)wetgeving en juridische aspecten

Werkwijze

Deze Van der Valk training is theoretisch ingesteld. Naast het volgen van theorie, maak je ook huiswerkopdrachten en een eindverslag. Je bent hier ongeveer acht uur mee bezig. Deze training wordt gegeven in groepen van maximaal 10 deelnemers. Na het afronden van de training ontvang je een certificaat van deelname. 

Algemene informatie

Duur

Deze training duurt twee dagen, van 9.30 uur tot 17.00 uur.Voor wie

Deze training is speciaal ontwikkeld voor interne vertrouwenspersonen die integriteitsvraagstukken gaan behandelen en medewerkers ondersteunen die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen €750,- ex. btw per deelnemer of €1.595,- ex. btw voor een in company training.

Trainers

Deze training wordt gegeven door Gimd.

Wat vinden anderen?

Lees hoe andere collega's deze horeca training hebben ervaren.