Skip to content

Omgaan met Ongewenst Gedrag

in het kort

Samen goed en gezond werken is niet altijd vanzelfsprekend. Één op de vijf werknemers in Nederland had in 2021 te maken met ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksinstituut TNO. Het gaat daarbij onder meer om:

  • Pesten

  • Intimidatie

  • Seksuele intimidatie

  • Geweld en agressie

  • Discriminatie

Niet de bedoeling is doorslaggevend, maar de wijze waarop het gedrag ervaren wordt.

Arbowet

De Arbowet bevat voorschriften ter verzekering van de veiligheid, ter bescherming van de gezondheid en ter bevordering van het welzijn van werknemers. Samengevat dient de leidinggevende zorg te dragen voor een veilig en prettig werkklimaat. Wat moet jij als leidinggevende daar eigenlijk over weten? Wat is een vertrouwenspersoon? En wie is dat dan? Ken je de gedragscode, en weet je wat de procedures zijn?

Het terugdringen van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) staat hoog op de prioriteitenlijst. Verplichte voorlichting en onderricht aan leidinggevenden is opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 2.15). De arbeidsinspectie voert sinds 2016 actief de controle op naleving.

Mijn medewerker wordt gepest... en nu?

Dit deel van de training en heeft de doelstelling om de leidinggevende nog meer bewust te laten worden van zijn of haar rol in het herkennen en aanpakken van pesten op de werkvloer.

Bescherming tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

De #MeToo-explosie van eind 2017 maakt nog maar eens duidelijk dat (seksuele) intimidatie nog lang niet uit de wereld is. Omdat seksuele intimidatie in de wet als een op menselijk gedrag gebaseerd risico voor de arbeidsomstandigheden wordt gezien, betekent dit dat de taak van de leidinggevende verder gaat dan alleen bescherming van een individuele werknemer in voorkomende gevallen. De leidinggevende dient actief en preventief maatregelen te treffen om werknemers tegen seksuele intimidatie beschermen of seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken.

Ongewenst gedrag in de horeca

Het risico dat we ongewenst gedrag in de horeca tegenkomen is relatief hoog. Dus wat als er dan grensoverschrijdend gedrag naar boven komt? Waar sta jij als leidinggevende dan voor? Wat kun je dan doen, en wat mag je eigenlijk doen?Werkwijze

We hebben een praktische werkwijze waarbij doen centraal staat. Met behulp van een actrice doen we veel rollenspellen waarbij herkenbare situaties het uitgangspunt zijn. Zowel de trainer als actrice hebben ruime praktijkervaring bij Van der Valk. We oefenen met het doorbreken van lastige situaties. Daarnaast is er volop ruimte om eigen vragen in te brengen.Voor wie is deze training

Deze training is voor alle leidinggevenden die (mede) verantwoordelijk zijn voor het toezicht houden op (on)gewenst gedrag op de werkvloer. Je ontvangt een certificaat van deelname.Duur

Deze training duurt een dagdeel, van 13.00 uur tot 16.30 uur.Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 165,- ex. btw per deelnemer of € 1.395,- ex. btw per in company training.