Overslaan naar content

Omgaan met ongewenst gedrag

In het kort

Word jij de verandering op de werkvloer? Met 1 op de 5 medewerkers die in Nederland geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s (TNO, 2021), is het tijd om actie te ondernemen. Deze training biedt concrete oplossingen om effectief om te gaan met pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en geweld en agressie op de werkvloer. Leer in deze training jij als leidinggevende een veilige en fijne werksfeer kan waarborgen.

Wat ga je doen en leren?

Als leidinggevende leer je zorg te dragen voor een veilig en prettig werkklimaat. Wat moet jij als leidinggevende daar eigenlijk over weten? Wat is een vertrouwenspersoon? En wie is dat dan? Ken je de gedragscode, en weet je wat de procedures zijn? Onderwerpen die aan bod komen zijn:  

  • Omgang met gepeste medewerkers

  • Bescherming tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

  • Ongewenst gedrag in de horeca

Omgang met gepeste medewerkers Dit deel van de training en heeft de doelstelling om de leidinggevende nog meer bewust te laten worden van zijn of haar rol in het herkennen en aanpakken van pesten op de werkvloer.

Bescherming tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag De #MeToo-explosie van eind 2017 maakt nog maar eens duidelijk dat (seksuele) intimidatie nog lang niet uit de wereld is. Omdat seksuele intimidatie in de wet als een op menselijk gedrag gebaseerd risico voor de arbeidsomstandigheden wordt gezien, betekent dit dat de taak van de leidinggevende verder gaat dan alleen bescherming van een individuele werknemer in voorkomende gevallen. De leidinggevende dient actief en preventief maatregelen te treffen om werknemers tegen seksuele intimidatie beschermen of seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken.

Ongewenst gedrag in de horeca Het risico dat we ongewenst gedrag in de horeca tegenkomen is relatief hoog. Dus wat als er dan grensoverschrijdend gedrag naar boven komt? Waar sta jij als leidinggevende dan voor? Wat kun je dan doen, en wat mag je eigenlijk doen?

Het terugdringen van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) staat hoog op de prioriteitenlijst. Verplichte voorlichting en onderricht aan leidinggevenden is opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 2.15). De arbeidsinspectie voert sinds 2016 actief de controle op naleving.

Werkwijze

Deze training is praktisch ingesteld, doen staat dus centraal. Met behulp van een acteur/actrice worden herkenbare situaties gedemonstreerd. Zowel de trainer als actrice hebben ruime praktijkervaring binnen Van der Valk. We oefenen met het doorbreken van lastige situaties. Daarnaast is er volop ruimte om eigen vragen in te brengen. Deze training wordt gegeven in groepen van maximaal 16 deelnemers. Na het afronden van de training ontvang je een certificaat van deelname. 

Algemene informatie

Duur

Deze training duurt een dagdeel, van 13.00 uur tot 16.30 uur.Voor wie

Deze training is speciaal ontwikkeld voor de leidinggevenden die (mede) verantwoordelijk zijn voor het toezicht houden op (on)gewenst gedrag op de werkvloer.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen €195,- ex. btw per deelnemer of €1.650,- ex. btw voor een in company training.

Trainers

Deze training wordt gegeven door Frans Penson en een acteur.

Wat vinden anderen?

Lees hoe andere collega's deze horeca training hebben ervaren.