Skip to content

Vertrouwenspersoon

In samenwerking met Gimd wordt een tweedaagse training voor de interne vertrouwenspersoon aangeboden.

Het is van belang dat organisaties aandacht aan ongewenste omgangsvormen besteden en dat een melder gezien en gehoord wordt.

De vertrouwenspersoon heeft hier een belangrijke rol in. Je kan bij een vertrouwenspersoon terecht voor informatie en advies over hoe te handelen bij ongewenste omgangsvormen en (vermoedens van) integriteitskwesties.


Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde in de training:

 • Ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie;
 • Cultuur in de eigen organisatie;
 • Eigen beleid interpretatie en toepassing;
 • Inzicht in positie, rol, taken, verantwoordelijkheden en valkuilen;
 • Bewustwording van eigen normen en waarden;
 • Vaardigheden in gespreksvoering: welke gesprekstechnieken worden door de vertrouwenspersonen gebruikt om het probleem helder te krijgen en goed hulp te kunnen bieden;
 • Inzicht in groepsdynamische aspecten die vooral een rol spelen bij pesten en treiteren;
 • Hoe ga je om met conflicten; mogelijke oplossingsstrategieën;
 • Grenzen aan begeleiding, wanneer en naar wie kan doorverwezen worden;
 • Omgaan met vertrouwelijkheid;
 • Kennisname van verschillende oplossingstrajecten;
 • Signalerende en adviserende rol richting leidinggevenden/management;
 • Registratie en rapportage;
 • Hoe kan het onderwerp 'ongewenst gedrag' actueel blijven binnen de organisatie en welke bijdrage kan de vertrouwenspersoon leveren;
 • Actuele (ARBO)wetgeving en juridische aspecten.


Voor wie is deze training

Deze training is voor interne vertrouwenspersonen die integriteitsvraagstukken wilt behandelen en medewerkers ondersteunen die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen.


Duur

Twee dagen van 9.30 uur tot 17.00 uur.


Kosten

Afhankelijk van aantal aanmeldingen, €700 per deelnemer, €7.000,- per groep (max. 10 deelnemers).

Data en locaties

De training Vertrouwenspersoon wordt gegeven op 24 januari en 7 februari bij Hotel ARA in Zwijndrecht.


Wil je deze training in company organiseren? Dan kan op deze pagina.

Voor deze training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

nog geen onderdeel van team toekan?

Om een opleiding of training te volgen moet je bij één van onze hotels werken. Ben je nog niet werkzaam bij Van der Valk, maar wil je wel graag een opleiding bij ons doen? Solliciteer dan snel!