Skip to content

Leidinggevende keuken

In het kort

Als leidinggevende keuken bij Van der Valk heb je naast uitvoerende werkzaamheden in de keuken, zoals het bereiden van maaltijden, ook leidinggevende taken. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van alle werkzaamheden in een keuken. Dit houdt in dat je diverse plannen maakt en de uitvoering ervan bewaakt. Tevens stel je begrotingen samen en draag je zorg voor het bewaken van de toegekende budgetten. Je werkt nauw samen met andere koks. Je zorgt voor het opstellen van menukaarten, menuplanningen en voor het uitvoeren van bijbehorende calculaties.  

Na behalen van het diploma zelfstandig werkend kok duurt de opleiding één jaar (niveau 4).

Kerntaken

De volgende extra kerntaken en werkprocessen maken deel uit van het kwalificatieprofiel:

Kerntaak 1: Beheert de keukenvoorraad

– Bestelt benodigde producten – Ontvangt en controleert geleverde producten – Slaat de geleverde producten op – Controleert producten en voert keukenadministratie uit

Kerntaak 2: Bereidt gerechten (vrijstelling)

Kerntaak 3: Vernieuwt en verbetert de dienstverlening van de keuken

– Stelt de menukaart op (kostprijsberekening en menu engineering)

Kerntaak 4: Geeft leiding en voert beheerstaken uit

– Maakt een afdelingsplan – Maakt een plan voor personeelsplanning en -ontwikkeling – Maakt analyses voor begrotingen en doet voorstellen – Zorgt voor inkoop van materialen en middelen – Bewaakt budgetten – Plant en verdeelt de werkzaamheden – Motiveert en stimuleert samenwerking in het team – Bewaakt en evalueert processen en procedures op de werkvloer – Voert werkoverleg – Rapporteert aan de ondernemer

Warenkennis en vaktechnische handelingen vormen natuurlijk een belangrijke rol bij het aanleren van deze werkprocessen. Met behulp van keuzedelen verdiep jij je extra in bepaalde beroeps gerelateerde onderwerpen.

Naast de eerder genoemde kerntaken komen de volgende onderdelen tijdens de opleiding aan de orde:

  • Loopbaan en Burgerschap

  • Nederlands

  • Moderne Vreemde Taal (Engels)

  • RekenenDE INTERNE VAN DER VALK BBL-VARIANT

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bestaat uit een combinatie van werken en leren. Je werkt je normale contracturen per week in je eigen Van der Valk vestiging. Alle vestigingen zijn erkend als leerbedrijf. Vijftien keer per jaar volg je zes uur theorieles. Deze theorielessen vinden plaats in een van de deelnemende Van der Valk vestigingen. De praktijk leer je dus in het bedrijf en de theoretische ondersteuning krijg je tijdens de theorielessen. Een BPV-begeleider houdt naast de vorderingen in de praktijk ook de leerresultaten op theoretisch gebied nauwlettend in de gaten.DIPLOMA EN VERVOLGOPLEIDINGEN

Je ontvangt het diploma leidinggevende kok als je alle onderdelen behaald hebt. Het is een door het Ministerie van OCW officieel erkend mbo-diploma. Met het diploma kun je doorstromen naar andere kwalificaties op hbo-niveau.

TOELATINGSEISEN

Om deze opleiding leidinggevende keuken te volgen moet je in het bezit zijn van het mbo-diploma zelfstandig werkend kok (niveau 3).AANMELDEN

Wil jij je aanmelden voor deze opleiding? Dat kan via de knop hieronder!

CONTACT

Wil je meer weten over de interne opleidingsmogelijkheden bij Van der Valk, stuur ons dan een e-mail of neem telefonisch contact met ons op.